دانش‌های نظری و علوم انسانی به عنوان پیشوا و محور سایر دانش‌ها محسوب می‌شوند و از این حیث ارتباط عمیق و واقعی با سرنوشت انسان و جامعه دارند و تحول علمی و منطقی آنها از حیث محتوا و اثربخشی در سایر علوم، امری ضروری است. آفت بزرگ اینگونه دانش‌ها اینست که تقلیدی و ترجمه‌ای می‌شوند و به همین دلیل از هرگونه نقد و بررسی مبنایی یا ساختاری مصون می‌مانند. این اتفاق برای انسان‌های آرمان‌گرا و معتقد به مبانی وحیانی بسیار خطرناک است.

برای مسلمانان معتقد به مبانی وحیانی بنا نهادن تمدنی مبتنی بر آموزه‌های وحیانی دین اسلام بدون ورود نقادانه به حوزه علوم انسانی امکان پذیر نیست. پس بر دانشمندان اسلامی در تمام دنیا و با تمام گرایش‌های فرقه‌ای و مذهبی لازم است برای تکوین تمدن نوین اسلامی، دانش‌های انسانی و معرفتی را بازشناسی و تولید کرده و عملا تحول در علوم انسانی را رونق ببخشند. قرآن کریم به عنوان میراث مشترک و آسمانی همه مسلمانان می‌تواند محور این تحول باشد. بدیهی است انجام این امر مهم وابسته به مباحث مقدماتی و مبنایی است که دومین همایش«علوم انسانی قرآن بنیان» در پی آن است. دو سال قبل تحول علوم انسانی را در مدار قرآن کریم از حیث مباحث و مطالعات مبنایی «چیستی، چرایی و چگونگی» مورد تضارب آراء و افکار محققان و اندیشمندان قرار دادیم و در دومین همایش علوم انسانی قرآن بنیان، این موضوع مهم را با محوریت سه محور لوازم، روش‌ها و شاخص‌های علوم انسانی قرآن بنیان دنبال خواهیم کرد.

 

دبیر همایش علوم انسانی قرآن بنیان

دکتر حمیدرضا بصیری