دوشنبه 29 بهمن 1397
08:30 تا 10:15
افتتاحیه
افتتاحیه
محل برگزاری
سالن شهید عضدی
دوشنبه 29 بهمن 1397
08:50 تا 09:05
سخنرانی
دکتر بصیری
سخنرانی دبیر علمی همایش دکتر حمیدرضا بصیری
محل برگزاری
سالن شهید عضدی
دوشنبه 29 بهمن 1397
09:10 تا 09:40
سخنرانی
دکتر غلامرضا اعوانی
سخنرانی دکتر اعوانی
محل برگزاری
دانشکده الهیات علامه طباطبایی، سالن عضدی
دوشنبه 29 بهمن 1397
09:40 تا 09:55
سخنرانی
حجه السلام اکبری اقدم
سخنرانی سخنرانی حجه الاسلام اکبری اقدم
رزومه ارائه دهنده

(رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

محل برگزاری
سالن عضدی
دوشنبه 29 بهمن 1397
09:55 تا 10:15
سخنرانی
دکتر سلیمی
سخنرانی دکتر سلیمی (ریاست محترم دانشگاه علامه طباطبایی
دوشنبه 29 بهمن 1397
10:30 تا 12:30
نشست تخصصی
ارایه مقالات نشست 1: شاخص های علوم انسانی قرآن بنیان
رزومه ارائه دهنده
نشست 1: 

 

شاخص های علوم انسانی قرآن بنیان دوشنبه (29/11/97)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- دبیر نشست : دکتر احمد آکوچکیان 

 

-ارائه دهندگان : دکتر ملکی / دکتر بهادری / دکتر مرادی/ خانم نجفی
محل برگزاری
سالن مطهری
دوشنبه 29 بهمن 1397
12:30 تا 13:30
استراحت و پذیرایی
نماز و ناهار
محل برگزاری
سالن غذاخوری
دوشنبه 29 بهمن 1397
13:30 تا 14:30
نشست تخصصی
ارایه مقالات لوازم علوم انسانی قرآن بنیان
رزومه ارائه دهنده
نشست 2 :

 

لوازم علوم انسانی قرآن بنیان

 

 

 

-دبیر نشست : دکتر محمد کاویانی

 

-ارائه دهندگان : دکتر معتمدی / دکتر صابری /  دکتر لک زایی / دکتر سلحشوری و دکتر برهمن /دکتر پریز / جناب آقای حکیمی
محل برگزاری
سالن مطهری
سه شنبه 30 بهمن 1397
08:30 تا 12:00
اختتامیه
نشست ۳ روش های علوم انسانی
رزومه ارائه دهنده
نشست 3 :
اختتامیه
روش های علوم انسانی قرآن بنیان
 
-دبیر نشست : دکتر سید عیسی مسترحمی
-سخنران : آیت الله علی اکبر صادقی رشاد
-ارائه دهندگان: دکتر کربلائی / دکتر حبیبی/ دکتر اسحاقی/ دکتر نورائی / خانم دستجانی
محل برگزاری
سالن شهید مطهری