دومین همایش علوم انسانی قرآن بنیان در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود
1397-04-18
دومین همایش علوم انسانی قرآن بنیان در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود

دکتر حمیدرضا بصیری عضو هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی و دبیر علمی این همایش در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه ضمن اعلام این خبر گفت: این همایش دوروزه باهدف بازشناسی و بررسی دانش های انسانی و معرفتی در راستای رونق به طرح تحول در علوم انسانی و زمینه ای برای تکوین تمدن نوین اسلامی٬ در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار خواهد شد.

دبیر علمی این همایش با اشاره به نقش محوری دانش های نظری و علوم انسانی در سایر علوم بیان داشت: علوم انسانی ارتباط عمیق و واقعی با سرنوشت انسان و جامعه دارند و تحول علمی و منطقی آن‌ها از حیث محتوا و اثربخشی در سایر علوم امری ضروری است. او ادامه داد: آفت بزرگ اینگونه دانشها تقلیدی و ترجمهای بودن آن است و به همین دلیل از هرگونه نقد و بررسی مبنایی یا ساختاری مصون میمانند و این اتفاق برای انسانهای آرمانگرا و معتقد به مبانی وحیانی بسیار خطرناک است.

دکتر بصیری دستیابی به علوم انسانی بر اساس آموزه‌های دین اسلام را مستلزم مقدمات و مبانی علمی برشمرد و بیان داشت: برای مسلمانان معتقد به مبانی وحیانی بنا نهادن تمدنی مبتنی بر آموزههای دین اسلام بدون ورود نقادانه به حوزه علوم انسانی امکان‌پذیر نیست. او افزود: دانشمندان اسلامی با تمام گرایشهای فرقهای و مذهبی لازم است برای تکوین تمدن نوین اسلامی با محوریت کتاب آسمانی قرآن کریم به‌عنوان میراث مشترک و آسمانی دانشهای انسانی و معرفتی را بازشناسی و تولید کرده و تحول در علوم انسانی را رونق بخشند. او گفت: دانشگاه علامه طباطبائی با اشراف به این اصول مهم که باید استادان و صاحب‌نظران اسلامی در سطح بین اللملی به بازشناسی و تبیین این مهم بپردازند، برپایی همایش علوم انسانی قرآن بنیان را از دو سال قبل در دانشگاهدانشگاه٬ گامی برای تحقق آن برشمرد.

دبیر علمی همایش در خصوص این اقدامات گفت: دو سال قبل تحول علوم انسانی را در مدار قرآن کریم از حیث مباحث و مطالعات مبنایی «چیستی، چرایی و چگونگی» مورد تضارب آراء و افکار محققان و اندیشمندان قرار دادیم و در دومین همایش علوم انسانی قرآن بنیان، این موضوع مهم را با محوریت سه محور مهم: لوازم، روشها و شاخصهای علوم انسانی قرآن بنیان دنبال خواهد شد.