اولین جلسه کمیته علمی همایش علوم انسانی قرآن بنیان ( لوازم، روش ها ، شاخص ها)
1397-04-18
اولین جلسه کمیته علمی همایش علوم انسانی قرآن بنیان ( لوازم، روش ها ، شاخص ها)

اولین جلسه کمیته علمی همایش علوم انسانی قرآن بنیان (لوازم، روش ها، شاخص ها ) در روز 23 اردیبهشت ماه سال جاری در محل دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی با حضور اکثریت اعضای کمیته علمی همایش برگزار شد .

در ابتدای این نشست علمی، دکتر حمیدرضا بصیری دبیر این همایش ضمن گزارش کلی از اولین همایش علوم انسانی قرآن بنیان که دو سال قبل و به صورت ملی برگزار شده بود گزارشی ارائه کردند ؛  وی سپس  درباره شکل گیری و تصویب همایش بین المللی علوم انسانی قرآن بنیان مطالبی را بیان کردند .

در ادامه این نشست علمی ، ریز موضوعات مرتبط با محور های همایش مطرح شده و هریک از اعضا نظرات علمی و اجرایی خود را بیان کردند .

در ادامه مقرر شد نقطه نظرات اساتید محترم جمع بندی شده و در محور های پیشنهادی و نیز روند اجرایی مورد استفاده واقع شود .

در پایان این نشست ضمن اعطای احکام عضویت اساتید محترم در کمیته علمی ، جناب دکتر محسن حبیبی دبیر اجرایی این همایش نقطه نظراتی را بیان فرمودند .