نکات قابل توجه همایش
1397-09-08
نکات قابل توجه همایش

بسمه تعالی

 

نکات قابل توجه همایش

 
پژوهشگران محترمی که اقدام به ارسال چکیده مقاله جهت شرکت در دومین همایش علوم انسانی قرآن بنیان نموده اند، لطفا به نکات زیر توجه نمایند .
 

۱:

 چکیده مقالاتی که تا کنون به دبیرخانه همایش رسیده است پاسخ داده شده . درصورت درخواست بازنگری در چکیده تفصیلی ، لطفا در اسرع وقت چکیده مقاله اصلاح شده را ارسال کنید .

 

  ۲: 

در صورت درخواست اصل مقاله ،لطفا اصل مقاله  خود را  در اسرع وقت ارسال کنند .

 

 ۳: 

پژوهشگرانی که چکیده تفصیلی را ارسال کرده اما هنوز از طرف دبیر خانه همایش پیامی برای آن ها ارسال نشده با شماره ۰۹۱۰۹۱۲۱۰۷۳ تماس بگیرند .