اطلاعیه جدید دبیر علمی همایش (دکتر حمیدرضا بصیری)
1397-11-01
اطلاعیه جدید دبیر علمی همایش (دکتر حمیدرضا بصیری)

با توجه به نظر کمیته علمی همایش "علوم انسانی قرآن بنیان " محور و معیار نشست های علمی روز همایش ، چکیده های ارسالی و داوری شده می باشد ؛ بنابراین اساتید بزرگوار و نویسندگان محترم یک هفته پس از برگزاری همایش فرصت خواهند داشت مقالات کامل خود را ارسال کنند و پس از داوری در مجموعه مقالات به چاپ برسد . 

این تصمیم در راستای غنی سازی علمی مقالات صورت گرفت تا نویسندگان بتوانند از نقد و بررسی سایر اساتید که در نشست های علمی روز همایش مطرح می شود در اصل مقاله ی خود بهره مند شوند . 
با این توضیح به استحضار تمام عزیزانی که تاکنون مقاله خود را ارسال کرده اند می رساند که اولاً تا کنون اصل مقالات به داوری گذارده نشده است و ثانیاً فرصت بازنویسی اصل مقاله برای آنان فراهم است . 
امید می رود با همکاری محققان و نویسندگان بتوانیم مجموعه ی مقالات ارزشمندی را پس از همایش چاپ و منتشر کرده و در اختیار علاقمندان قرار دهیم. 
 
دبیر کمیته علمی همایش 
دکتر حمیدرضا بصیری