پیش همایش در مرکز استراتژیک توسعه (رشد)
1397-11-09
پیش همایش در مرکز استراتژیک توسعه (رشد)

 پیش همایش در مرکز استراتژیک توسعه (رشد)

در روز شنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ جلسه‌ای با موضوع بررسی موضوعات و مقالات دوره اول همایش علوم انسانی قرآن بنیان با حضور دکتر محسن حبیبی (مدیر اجرایی همایش)، دکتر آکوچکیان (رییس موسسه پژوهشی استراتژیک توسعه)، دکتر مسترحمی (نماینده جامعه المصطفیو عضو کمیته علمی دومین همایش علوم انسانی قرآن بنیان) و دکتر کاویانی (نماینده پژوهشکده حوزه و دانشگاه و عضو کمیته علمی دومین همایش علوم انسانی قرآن بنیان) برگزار شد .
طی این جلسه که در واقع نشستی مقدماتی برای برگزاری دومین دوره همایش در آخر بهمن ماه جاری محسوب می‌شد، برای عملیاتی شدن محتوای مقالات وارده به همایش، مقرر شد با همکاری مجموعه‌های همکار و بر اساس مقالات ارائه شده در دو دوره همایش، چند کار پژوهشی در قالب مقاله کاربردی استخراج شود. از این رو مقرر شد همزمان با برگزاری همایش کارگاهی نیز برای تربیت و آموزش تعدادی از پژوهشگران علاقمند برگزار شود، تا بتوان در اسرع وقت به این هدف دست یافت.