# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1098-QURAN2 احصا و استخراج شاخصهای علوم انسانی قران بنیان سعید مذبوحی چکیده برای ارائه پذیرفته شده است
2 1062-QURAN2 (R1) آسیب شناسی مبانی معرفت شناختی علوم انسانی از منظر قرآن کریم رضا لک زایی چکیده برای ارائه پذیرفته شده است
3 1090-QURAN2 پیش فرض های علمی علوم انسانی با تأکید بر جامعیت و مرجعیت علمی قرآن بنیان از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) عبدالمؤمن حکیمی، حسین علوی مهر چکیده برای ارائه پذیرفته شده است
4 1015-QURAN2 (R1) تبیین شاخصه اعتدال عقل و فطرت در علوم انسانی قرآن بنیان فاطمه نجارزاده گان چکیده برای ارائه پذیرفته شده است
5 1113-QURAN2 دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی درباره « راهکار تفسیر ترتیبی» در استخراج علوم انسانی از قرآن کریم رامین اژدری، نورالدین زندیه مقاله پذیرفته شده است
6 1115-QURAN2 روش‌های دستیابی به علوم انسانی قرآن بنیان با مطالعات موردی تعلیم و تربیت سید عیسی مسترحمی مقاله پذیرفته شده است
7 1097-QURAN2 شاخص‌های تحول علوم انسانی بر پایه ماهیت علم در قرآن حسن ملکی چکیده برای ارائه پذیرفته شده است
8 1110-QURAN2 ظرفیت شناسی نظام سنن الهی برای تحول در علوم انسانی سیدمازیار حسینی، مجید مجیدی، حسین جدی مقاله پذیرفته شده است
9 1111-QURAN2 مبانی و فرآیند نظام یابی و نظام سازی قرآنی در حوزه علوم انسانی مجید مجیدی، حسین جدی، سید مازیار حسینی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است