1. زمان بندی روز همایش
زمان بندی روز برگزاری همایش
2. پیش همایش در مرکز استراتژیک توسعه (رشد)
در روز شنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ جلسه‌ای با موضوع بررسی موضوعات و مقالات دوره اول همایش علوم انسانی قرآن بنیان با حضور دکتر محسن حبیبی ، دکتر آکوچکیان ، دکتر مسترحمی و دکتر کاویانی برگزار شد.
3. اطلاعیه جدید دبیر علمی همایش (دکتر حمیدرضا بصیری)
فرصت ارسال مقالات کامل
4. دومین جلسه کمیته علمی همایش علوم انسانی قرآن بنیان
دومین جلسه کمیته علمی همایش علوم انسانی قرآنی بنیان در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد .
5. نکات قابل توجه همایش
پژوهشگران محترمی که اقدام به ارسال چکیده مقاله جهت شرکت در دومین همایش علوم انسانی قرآن بنیان نموده اند، لطفا به اطلاعیه های زیر توجه نمایند .
6. مصاحبه دبیر علمی همایش با خبرگزاری فارس
دبیر همایش علمی پژوهشی علوم انسانی قرآن بنیان گفتمان‌سازی را یکی از اهداف مهم برگزاری این همایش برشمرد و گفت: از دور بعد همایش را به صورت بین‌المللی برگزار می‌کنیم.
7. تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تفصیلی
طی اطلاعیه جدید دکتر حمید رضا بصیری خبر از تمدید مجدد تاریخ های همایش علوم انسانی قرآن بنیان دادند
8. فراخوان دومین همایش علوم انسانی قرآن‌ بنیان منتشر شد
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی از انتشار دومین فراخوان همایش علوم انسانی قرآن‌بنیان خبر داد.
9. اولین جلسه کمیته علمی همایش علوم انسانی قرآن بنیان ( لوازم، روش ها ، شاخص ها)
در این نشست علمی ریز موضوعات مرتبط با محور های همایش مطرح شده و هریک از اعضا نظرات علمی و اجرایی خود را بیان کردند...
10. دومین همایش علوم انسانی قرآن بنیان در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود
دومین همایش علوم انسانی قرآن بنیان؛ لوازم، روشها و شاخصها ۲۹ و ۳۰ بهمن سال جاری مطابق با ۱۸ و ۱۹ فوریه ۲۰۱۸ در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.