1. اولین جلسه کمیته علمی همایش علوم انسانی قرآن بنیان ( لوازم، روش ها ، شاخص ها)
در این نشست علمی ریز موضوعات مرتبط با محور های همایش مطرح شده و هریک از اعضا نظرات علمی و اجرایی خود را بیان کردند...
2. دومین همایش بین‌المللی علوم انسانی قرآن بنیان در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود
دومین همایش بین المللی علوم انسانی قرآن بنیان؛ لوازم، روشها و شاخصها ۲۹ و ۳۰ بهمن سال جاری مطابق با ۱۸ و ۱۹ فوریه ۲۰۱۸ در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.