1. فراخوان دومین همایش علوم انسانی قرآن‌ بنیان منتشر شد
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی از انتشار دومین فراخوان همایش علوم انسانی قرآن‌بنیان خبر داد.
2. اولین جلسه کمیته علمی همایش علوم انسانی قرآن بنیان ( لوازم، روش ها ، شاخص ها)
در این نشست علمی ریز موضوعات مرتبط با محور های همایش مطرح شده و هریک از اعضا نظرات علمی و اجرایی خود را بیان کردند...
3. دومین همایش علوم انسانی قرآن بنیان در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود
دومین همایش علوم انسانی قرآن بنیان؛ لوازم، روشها و شاخصها ۲۹ و ۳۰ بهمن سال جاری مطابق با ۱۸ و ۱۹ فوریه ۲۰۱۸ در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.